FiT Members

Head
Shinya Yamanaka
Deputy Head
Naoko Takasu

Quality Section

Facility Manager and Quality Supervisor
Shuhei Deguchi

Quality Assurance Unit

Manager
Yoshie Umeda

Quality Assurance Team

 • Satoshi Kuroda
 • Yuji Arakawa
 • Yasuko Nakai
 • Kasumi Nakao

Quality Control Unit

Manager
Takafusa Hikichi

Quality Control Management Team

 • Masafumi Umekage
 • Naosuke Nakamura
 • Fumiyo Kitaoka
 • Maki Hira
 • Hiromi Dohi

Genome Analysis Team

 • Masaki Nomura
 • Kazuhiko Kitajima
 • Noriko Mori

Quality Test Team

Chief Researcher
 • Keiko Oono
 • Mie Yamamoto
 • Junko Kuwahara
 • Koichi Kaneko
 • Tomohiro Akahoshi
 • Syo Hasegawa
 • Yuki Noguchi
 • Atsuyo Yoshioka
 • Haruna Ogawa
 • Ayane Kawakami
 • Saki Tomita
 • Mitsuyo Kawada
 • Yuka Ijiri
 • Yoshiko Ogawa

Manufacturing Section

Manufacturing Supervisor
Masayoshi Tsukahara

Manufacturing Control Unit 1

Manager
Shusuke Hira
 • Yoko Ohtagaki
 • Yukiko Kobayashi
 • Koki Ikeda
 • 

Manufacturing Control Unit 2

Manager
Yohei Osako
 • Aki Sasaki
 • Yoshiko Ohara
 • Yukiko Sasaki
 • Hinako Gotoda
 • Yu Saito
 • Katsuyuki Otojima

Manufacturing Control Unit 3

Manager
Tomoko Ichisaka
 • Norihito Hirai
 • Eri Nishikawa
 • Naoko Hayakawa
 • Yoshiki Nakashima
 • Shun Minobe
 • Maho Yokoi
 • Hitomi Kanai
 • Kyoko Morino
 • Chihiro Satsuma
 • Kazutoshi Ozawa
 • 2 others

Innovation Team

Team Leader
Kanehiro Eguchi
 • Ryosaku Tomioka

Research and Development Section

Research and Development Supervisor
Masayoshi Tsukahara

Assistant General Manager
Shinsuke Yoshida

CMC Research and Development Unit

Manager
Masafumi Umekage
 • Rafal Krol
 • Yuko Kitano
 • Tomoaki Kato
 • Anna Ueda
 • Monica Ohno
 • Masami Yamashita
 • Chiaki Kubota
 • Banno Kaho
 • Sayaka Yonemizu
 • Eiko Shimizu